Спортен календар

Основно училище „Христо Ботев“ с. Вардун общ. Търговище                         Спортен календар за 2020/2021 учебна година                                    СРОК СПОРТНА ДЕЙНОСТ КЛАС ОТГОВОРНИЦИ СЕПТЕМВРИ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ– ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩНО ПЪРВЕНСТВО   УЧАСТИЕ В ТУРНИР В ГР. ТЪРГОВИЩЕ   5-6 КЛАС В. ВЪЛКОВА … Продължете с четенето на Спортен календар