Учебни планове, утвърдени от Директора на училището

Учебни планове, утвърдени от Директора на училището за 2020/2021 учебна година Начален етап 2020-2021 Прогимназиален етап 2020-2021 Учебни планове, утвърдени от Директора на училището за 2018/2019 учебна година Начален етап 2018-2019 Прогимназиален етап 2018-2019