Учителски колектив за учебната 2018/2019 година

Нихат Билялов – Директор на училището

Милка Михайлова – Класен ръководител на I клас

Даниела Василева – Класен ръководител на II клас

Елка Христова – Класен ръководител на III клас

Мария Пенкова – Класен ръководител на IV клас

Николинка Илиева – Учител по български език и лителатура; класен ръководител на VI клас

Айлин Ахмедова – Учител по английски език

Шермин Акифова – Учител по математика

Цветанка Цонева – Старши учител – история и цивилизации и география и икономика; класен ръководител на V клас

Валентина Вълкова – Старши учител – биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда; класен ръководител на VII клас

Теменуга Желева – Старши учител в ЦДО

Зинеб Билялова – Учител в ЦДО

Снежана Стайчева – Учител в ЦДО в начален етап

Петя Александрова – Старши учител в ЦДО в начален етап